Lamb Sirloin Chops

1lb Avg/pkg
$14.99/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Sirloin Roast - boneless

~2lbs/pk
$15.00/lb. Avg. 8 oz.

Lamb Soup Bones

2lb Avg/pkg
$4.99/lb. Avg. 2 lb.

Lamb Tongue

.5lb avg/pk
$6.99/lb. Avg. 8 oz.

London Broil

$9.79/lb. Avg. 3 lb.

Marrow Bones

~2.5 lbs
$4.99/lb. Avg. 2.5 lb.

Mild Country Bulk Sausage

1lb Avg/pkg
$6.99/lb. Avg. 1 lb.

NY Strip Steak

$16.99/lb. Avg. 1 lb.

Pig Ears

~1 lb
$4.00/lb. Avg. 1 lb.

Pig Tails

~10 lbs
$4.00/lb. Avg. 10 lb.

Pork Bones

~40-50 lbs
$2.50/lb. Avg. 50 lb.

Pork Fat Back

1lb Avg/pkg
$3.99/lb. Avg. 1 lb.

Pork Feet

2lb Avg/pkg
$3.00/lb. Avg. 2 lb.

Pork Hearts

~3 lbs
$7.00/lb. Avg. 3 lb.

Pork Kidneys

~3 lbs
$6.99/lb. Avg. 3 lb.

Pork Leaf Lard

4-8lb Avg/pkg
$5.99/lb. Avg. 7 lb.

Pork Livers

1lb Avg/pkg
$6.99/lb. Avg. 1 lb.

Pork Melts

~4 lbs
$7.00/lb. Avg. 4 lb.

Pork Sirloin Roast

2.5-4lbs
$10.99/lb. Avg. 3 lb.

Pork Tenderloin

1lb Avg/pkg
$17.99/lb. Avg. 1 lb.

Pork Tongue

~1 lb
$5.00/lb. Avg. 1 lb.

Rack of Lamb

1-2lb Avg/pkg
$19.99/lb. Avg. 1 lb.

Raw Pet Milk

1 Gallon
$11.99

Smoked Ham Hocks

1.5lb Avg/pkg
$8.99/lb. Avg. 1.5 lb.

Smoked Hog Jowls

$10.99/lb. Avg. 1 lb.