Baby Back RIbs

2.5lb Avg/pkg
$9.99/lb. Avg. 2.5 lb.

Bacon

1lb Avg/pkg
$14.99/lb. Avg. 1 lb.

Bacon Pieces

1lb Avg/pkg
$10.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Brisket

2.5lb Avg/pkg
$12.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Brisket - Large

7.5-8lb Avg/pkg
$9.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Cheeks

$9.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Chuck Roast

2lb Avg/pkg
$8.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Chuck Roll

average 2lb / pkg
$7.00/lb. Avg. 1 lb.

Beef Eye of Round Roast

1lb Avg/pkg
$10.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Hanging Tender

1lb Avg/pkg
$16.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Heart

1lb Avg/pkg
$9.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Jerky

.25lb Avg/pkg
$9.99

Beef Kabobs

1lb Avg/pkg
$10.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Kidney

1lb Avg/pkg
$6.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Liver

1lb Avg/pkg
$6.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Osso Bucco

1lb Avg/pkg
$8.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Oxtail

1lb Avg/pkg
$10.99/lb. Avg. 1 lb.

Beef Rib Steak - Bone-in Ribeye

.75lb Avg/pkg
$19.99/lb. Avg. 12 oz.

Beef Short Ribs

1.5lb Avg/pkg
$7.99/lb. Avg. 1.5 lb.

Beef Shoulder Roast

2lb Avg/pkg
$8.99/lb. Avg. 2 lb.

Beef Sirloin Steak

0.5lb Avg/pkg
$16.99/lb. Avg. 8 oz.

Beef Skirt Steak

.25-.5lb Avg/pkg
$12.00/lb. Avg. 4 oz.

Beef Soup Bones

2.5lb Avg/pkg
$3.99/lb. Avg. 2.5 lb.

Beef T-bone Steak

.75lb Avg/pkg
$19.99/lb. Avg. 12 oz.

Beef Tongue

1lb Avg/pkg
$9.99/lb. Avg. 1 lb.

Bone-in Pork Chops

2 cuts - 1.5lb Avg/pkg
ON SALE! $2.00/lb. savings
$10.99/lb. $8.99/lb. Avg. 1.25 lb.

Boneless Smoked Ham

3.5-4lb Avg/pkg
$8.50/lb. Avg. 3.5 lb.

Boneless Whole Pork Loin

11lb Avg/pkg
$17.99/lb. Avg. 1 lb.

Boston Butt - large

9-10lb Avg/pkg
$8.99/lb. Avg. 2 lb.